Travnaté porosty pro rekreační účely a sportoviště


Zakládání trávníků vyžaduje určitá pravidla, a jestliže je travnatý porost prorostlý plevelem, tvoří drny, anebo je vysázen na nestejnoměrném podloží, a to z více jak z padesáti procent, je výhodnější založit porost nový. Ten se vysazuje ze semen pěstovaných jako kulturní zahradnická rostlina. Měli bychom se vždy ujasnit o následujících skutečnostech:
anglický trávník.jpg

·         O jaký typ se bude jednat, zda bude pouze okrasný, reprezentační porost, nebo bude sloužit pouze pro rekreaci rodiny jako užitkový, nebo zda to bude volně rostoucí terén s náletovými květinami. Přirozeně rostoucí travnaté směsi vysazujeme do míst, kde se tráva seče jen několikrát do roka, většinou v parcích nebo sadech.

·         Jak bude porost využíván a zatěžován, jak často se po něm bude chodit a k jakým účelům bude sloužit. Rozdíl je mezi golfovým hřištěm, okrasným terénem, sportovištěm typu fotbalového hřiště, kvetoucí loukou, anebo plochou pro sklizeň čerstvého kvalitního krmiva pro domácí zvířectvo.

·         Jak bude časově náročný na údržbu (závlaha, pravidelné sekání, provzdušnění, případně prořezy.

·         Volba typu osiva – na trhu je k dispozici několik druhů, které rozlišujeme většinou podle účelovosti, např. hřištní traviny, golfové, standardní směsi, okrasné či anglickétrávníky, směsi s příměsí jetele pro krmivo a sklizeň sena. Balení jsou dostupná od malých sáčků na přiosev od půl kilogramu až po pytle 2, 10, nebo 20 kg.
zajíc s jetelem.jpg


Příprava půdy před výsevem travního semene


Před výsevem se plocha očistí od kamenů, drnů, zbytků kořenů stromů, stavebních sutin a dalších odpadků, a především od výhonků a kořenů plevele. To je možné buď ručně, anebo snazším způsobem některým z osvědčených a doporučených přípravků, např. Touchdown nebo Roundup. Některé půdy je nutno osadit závlahovým systémem či drenážními trubkami položenými do směsi písku a štěrkopísku. Zemina se následně prokypří a pohnojí průmyslovým typem hnojiva NPK (s obsahem draslíku, fosforu a dusíku). Do kyselých zemin se přidává neutralizační vápno a těžkou půdu smícháme s rašelinou, s pilinami, nebo proleželým kompostem.

About the Author