Vzdělání se přeceňuje

Všichni musíme mít nějaké vzdělání, protože jen ve škole se naučíme všechno to, co denně ve svém životě potřebujeme. Většina rodičů své děti nenaučí takový objem látky, jako právě ve škole. Ve škole se naučíme počítat, číst a správně se vyjadřovat. Značíme se tu logicky myslet a získáme ve škole spoust dalších důležitých informací, které můžeme zúročit v dalším studiu. Základní škola je povinná z těchto důvodů, a nemělo by tomu být jinak.

děti se učí

Velmi vysoký podíl na zdělanosti dětí mají přímo jejich rodiče. Škola nemůže suplovat péči rodičů, a jsou to hlavně rodiče, kteří by děti měli rozvíjet, měli by se snažit, aby měly děti zájem o učivo a o všechno, co by se jim mohlo v životě hodit. Život sice není jen o tom denně strávit biflováním zpaměti skoro všechen volný čas, ale rozumnou míru domácí přípravy by měli lidé s jejich dětmi dodržovat.

Po základce se děti hlásí na střední, a už teď musí v 15 letech vědět, jestli půjdou na vysokou nebo ne. Bohužel posledních několik let zápasíme jako společnost s trendem, kde zavládlo nepsané pravidlo společnost, že kdo nemá vysokou školu, je pod úroveň. To ale není pravda. Vzdělání je jedna věc a přirozený intelekt je věc druhá. Proto vzniklo rčení, že i inženýr může být blbec. A právě ten přirozený intelekt je třeba procvičovat.

štos knih

Nezáleží až tak na škole
Pro mnoho profesí je potřeba vysoká škola, to je prostě fakt. Asi byste nechtěli aby vám operoval slepá někdo, kdo je vyučený cukrář. Nicméně i ten cukrář může být inteligentní a přesto se živit rukama. Není v žádném případě ostuda nemít vysokou školu, ale jen vyučení. Ale i ve výučním oboru je potřeba intelekt. Díky němu půjde žákovi učení lépe, snadno pochytí co potřebuje, a u zákazníků nebude za blba, který nedá dohromady větu, která by dávala smysl.

Nenuťte děti za každou cenu na vysokou, když na ni nemají nebo nechtějí. Věnujte se jim odmala, rozvíjejte jejich intelekt a podporujte je ve všem, co budou chtít dělat. Jen tak budeme mít zdravě sebevědomou inteligentní společnost.

About the Author