Fotovoltaika jako krok k větší nezávislosti na dodavatelích energií


Výhody jsou zcela zjevné

Kdyby se vás někdo zeptal (pokud nejste odborní v oboru), jaké výhody vám přinese instalace fotovoltaiky na střechu vašeho domu, pravděpodobně odpovíte na prvním místě, že ve hře je hlavně úspora financí díky tomu, že slunce vám zdarma vyrábí elektřinu nebo ohřívá vodu. Je vám také jasné, že nikde se nespalují žádná fosilní paliva, nevzniká nikde žádný odpad a další problémy ekologického rázu.

solární panely

K tomuto vám odborníci ještě mohou sdělit, že mezi další výhody těchto systémů patří jejich velmi dlouhá životnost v řádu desítek let a velice snadná údržba a ovládání. Jsou to samozřejmě i jisté nevýhody:

Jaké jsou nevýhody těchto systémů

Sluneční záření – každému z vás je jistě známo, že nežijeme na rovníku, ale v zeměpisném pásmu přibližně kolem padesáté rovnoběžky severní šířky. Kdybychom žili na tom rovníku, slunce by nás ozařovalo po celý rok stejnou intenzitou, neznali bychom střídání ročních období a solární panely by mohly produkovat stabilní výkon. Byly by tudíž efektivnější, než jinde. My se však musíme smířit s tím, že na podzim, v zimě a na jaře se intenzita slunečního svitu snižuje, a tím pádem se snižuje i výkon celé fotovoltaiky v Olomouci https://www.sunus.cz/fotovoltaicke-elektrarny a v jiných městech. Výhodou fotovoltaických panelů vůči klasickým solárním kolektorům pro ohřev vody je však ten, že pracují i tehdy, je-li slunce pod mrakem – sice s menším výkonem, ale pracují, nepotřebujete tedy nutně jasnou oblohu.

fotovoltaika na střeše

Pořizovací cena a její návratnost – při rozvaze, zda se vám fotovoltaika vyplatí, musíte zvážit všechna pro i proti, tedy pochopitelně i pořizovací cenu celého systému a jeho životnost. Musíte si zkrátka spočítat, kolik vás to bude stát, kolik vás bude stát údržba zařízení a případné náhradní díly, jak dlouho je zhruba deklarováno, že fotovoltaika bude sloužit svému účelu i bez údržby, a od toho postupně odečítat úsporu v ceně elektrické energie, případně ohřevu vody, kdybyste fotovoltaiku neměli. Je to sice poněkud komplexnější rozbor, který vám zabere více času, ale vyplatí se jej mít před sebou, než se do realizace tohoto projektu pustíte.

About the Author