Důležité vzdělání


VzdÄ›lání, tak to je téma samo o sobÄ›. Já patřím k tÄ›m lidem, kteří se moc rádi uÄí a kteří se moc rádi vzdÄ›lávají. Byla bych opravdu smutná, kdybych tÅ™eba nemohla Äíst další vzdÄ›lávací knihy. Já patřím k tÄ›m lidem, kteří mají rádi knihy a také mám ráda hlavnÄ› krimi knihy. Nebo také Ätu obÄas horory, ale hlavnÄ› mám ráda vzdÄ›lávací a nauÄné knihy. Mám ráda nauÄnou literaturu. A kdybyste tÅ™eba vidÄ›li mou knihovnu, jak mám opravdu knihovnu plnou knih, tak byste se snad i divili. Já neznám žádného ÄlovÄ›ka tady u nás v okolí anebo žádnou kamarádku Äi známého, který by mÄ›l více knih, než mám doma já. Jenomže mÄ› tohle nevadí.

Knihy jsou můj módní doplněk.

A věřte, že téměř každou druhou knihu mám dokonale pÅ™eÄtenou a nÄ›kterou knihu mám dokonce pÅ™eÄtenou dvakrát. JednoduÅ¡e vzdÄ›lávání a moje veliká zábava také mám dvě stÅ™ední Å¡koly, mám dvě maturity, které jsem udÄ›lala opravdu napoprvé a vždy úspěšnÄ›. Vy se možná ptáte, že když mám ráda vzdÄ›lání, proÄ jsem si neudÄ›lala tÅ™eba vysokou Å¡kolu? Věřte mi, že jsem to zkouÅ¡ela dvakrát, bohužel se mi tam nikdy nedaÅ™ilo. NemÄ›la jsem na to mozkové buňky, jak se lidovÄ› říká. Tak jsem si Å™ekla, že než jeÅ¡tÄ› abych Å¡la do práce, když mám chuÅ¥ studovat, že si udÄ›lám jeÅ¡tÄ› jednu maturitu. Opravdu hodnÄ› mÄ› to těšilo.

Knihovnu mám plnou knih.

NÄ›kteří lidé mi říkali, že jsem líná pracovat, že jdu znova do Å¡koly. Jenomže rodina mÄ› v tomhle podporovala. Když mÄ› tohle baví, když mÄ› baví Å¡kola a vzdÄ›lávání se, proÄ pak nejít do Å¡koly? Na tom není nic hrozného. Jsou to jenom ÄtyÅ™i roky života a prý vzdÄ›lání mi potom nikdo vůbec nevezme. Tohle je pravda, takže jsem si ke zdravotní Å¡kole jeÅ¡tÄ› udÄ›lala ekonomickou Å¡kolu, do toho jeÅ¡tÄ› chodím studovat italÅ¡tinu a angliÄtinu. Ale k tomuhle už mám i zamÄ›stnání. Jsem v mateÅ™ské Å¡kolce jako pomocný asistent. Tahle práce mÄ› baví, navíc také mám ráda dÄ›ti, takže mohu být s dÄ›tmi a také se vlastnÄ› více vzdÄ›lávám, protože ve Å¡kolce alespoň vidím, jak dÄ›ti umí být Å¡ikovné anebo jak dÄ›ti také se umí podřídit dospÄ›lým a nebo jak my dospÄ›lí se uÄíme od dÄ›tí. 

About the Author