Zakládáme kompost

Jak se můžeme dočíst v encyklopediích, kompost se skládá ze stabilizovaných organických látek a rostlinných živin. Vzniká řízeným biologickým rozkladem směsi skládající se hlavně z rostlinných zbytků, která má deklarované kvalitativní znaky. Jinak řečeno, je to rozložený biologický odpad z našich zahrad i domácností.

místo na kompost

Pokud máme na zahradě kompost, máme po ruce stálý přísun velice potřebných a prospěšných organických látek pro výživu našich rostlin. A jeho výroba nás nic nestojí! Jen tam uložíme biologicky rozložitelný odpad ze zahrady a domácnosti a za nějakou dobu prostě počkáme. Poradíme, jak takový správný kompost založit. A co tam ukládat, aby výsledný produkt byl kvalitní a pro rostliny „chutný“!

hrábě na listí

Správné založení a umístění

Stanoviště pro kompost vybíráme v místech, která jsou v dostatečně vzdálená od relaxačních a okrasných částí zahrad. Od teras, altánů, okrasných jezírek a okrasných záhonů. Je možné ho také ukrýt šikovně umístěnými keři nebo živými ploty. Nesmíme zapomenout, že kompost nesmí vyschnout. Patří tedy spíš do stinného, vlhčího místa zahrady. Pokud je hodně suché počasí, je potřeba ho občas i zalít.

hlína v dlaních

Velikost zvolíme podle toho, kolik budeme ukládat odpadu. Výšku naplánujeme do maximálně 1,5 metru. Šířku nejvíce 2 metry, abychom mohli s materiálem dobře manipulovat. Je potřeba myslet na to, že asi po půl roce je potřeba kompost přehazovat. Po uplynutí této doby by měl být „zralý“. Jednotlivé vrstvy materiálu by měly mít asi 15 centimetrů. Větší rostlinné části je potřeba rozsekat či nadrtit!

 

Co na kompost ukládáme

–       trávu, listí, jehličí, větvičky, plevel, mech

–       popel (ze dřeva!), kůru, piliny

–       zeminu, písek, omítku (drcenou!)

–       zeleninové a ovocné zbytky

–       vaječné skořápky, kávovou sedlinu

–       trus domácích mazlíčků

 

Co do něj nepatří

–       materiály ošetřené chemicky

–       rostlinný materiál napadený chorobami

–       textil z umělých vláken

–       chlupy zvířat

–       materiál z plastu, skla a kovu

–       lesklý papír (časopisy, letáky)

–       příliš velké dřevěné kusy

 

Pamatujeme vždy na to, že kompost není popelnice!

About the Author