Měsíc: Červen 2022

Fotovoltaika jako krok k větší nezávislosti na dodavatelích energií

Výhody jsou zcela zjevné

Kdyby se vás někdo zeptal (pokud nejste odborní v oboru), jaké výhody vám přinese instalace fotovoltaiky na střechu vašeho domu, pravděpodobně odpovíte na prvním místě, že ve hře je hlavně úspora financí díky tomu, že slunce vám zdarma vyrábí elektřinu nebo ohřívá vodu. Je vám také jasné, že nikde se nespalují žádná fosilní paliva, nevzniká nikde žádný odpad a další problémy ekologického rázu.

solární panely

K tomuto vám odborníci ještě mohou sdělit, že mezi další výhody těchto systémů patří jejich velmi dlouhá životnost v řádu desítek let a velice snadná údržba a ovládání. Jsou to samozřejmě i jisté nevýhody:

Jaké jsou nevýhody těchto systémů

Sluneční záření – každému z vás je jistě známo, že nežijeme na rovníku, ale v zeměpisném pásmu přibližně kolem padesáté rovnoběžky severní šířky. Kdybychom žili na tom rovníku, slunce by nás ozařovalo po celý rok stejnou intenzitou, neznali bychom střídání ročních období a solární panely by mohly produkovat stabilní výkon. Byly by tudíž efektivnější, než jinde. My se však musíme smířit s tím, že na podzim, v zimě a na jaře se intenzita slunečního svitu snižuje, a tím pádem se snižuje i výkon celé fotovoltaiky v Olomouci https://www.sunus.cz/fotovoltaicke-elektrarny a v jiných městech. Výhodou fotovoltaických panelů vůči klasickým solárním kolektorům pro ohřev vody je však ten, že pracují i tehdy, je-li slunce pod mrakem – sice s menším výkonem, ale pracují, nepotřebujete tedy nutně jasnou oblohu.

fotovoltaika na střeše

Pořizovací cena a její návratnost – při rozvaze, zda se vám fotovoltaika vyplatí, musíte zvážit všechna pro i proti, tedy pochopitelně i pořizovací cenu celého systému a jeho životnost. Musíte si zkrátka spočítat, kolik vás to bude stát, kolik vás bude stát údržba zařízení a případné náhradní díly, jak dlouho je zhruba deklarováno, že fotovoltaika bude sloužit svému účelu i bez údržby, a od toho postupně odečítat úsporu v ceně elektrické energie, případně ohřevu vody, kdybyste fotovoltaiku neměli. Je to sice poněkud komplexnější rozbor, který vám zabere více času, ale vyplatí se jej mít před sebou, než se do realizace tohoto projektu pustíte.

Číst dále

V Uměleckoprůmyslovém muzeu probíhá putovní výstava domečků pro panenky

Od poloviny února 2018 až do 17. června tohoto roku bude k vidění zajímavá výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Nese vznešený název Small Worlds a bude zaměřena na malé domečky pro dětské panenky. Exponáty jsou propůjčeny britským Victoria and Albert Museum of Childhood, které stabilně sídlí v Londýně.
domeček pro panenky
V pražské výstavě můžete shlédnout celkem dvanáct exponátů různých zmenšených staveb, ve kterých se zrcadlí uplynulá staletí, od doby vrcholné renesance  17. století až do beatlesovské éry 60. let 20. století.  Spatříte na vlastní oči venkovská stavení, repliku městského zděného domu z georgiánské doby, vilku z londýnského předměstí vlivných průmyslníků a dokonce moderní stavbu několikapatrového železobetonového domu z poloviny 60. let.
miniatura postele

Tradice výroby domečků pro panenky sahá až do období renesance

V Anglii se tato tradice výroby domečků pro panenky udržuje již více než 400 let, v českých zemích se něco podobného začalo objevovat až mnohem později, teprve v souvislosti s průmyslovou revolucí 19. století.  Z Anglie se tato fascinující zábava šířila mezi dětmi i dospělými zpočátku do zemí západní Evropy, nejprve do Francie, Holandska, Belgie a Německa.
Výstava je putovní, britské muzeum, které exponáty zapůjčilo, o ně starostlivě pečuje již od roku 1872 a od počátku 70. let 20. století je muzeum známo jako nejrozsáhlejší sbírka dětských hraček ve Velké Británii. Většinu předmětů věnovali lidé ze soukromých sbírek, některé z nich pochází z britských zámožných šlechtických rodů.
malinká kuchyňka
Bude-li škaredé počasí a nebude-li vás to táhnout zrovna ven do přírody, vyšetřete několik hodin svého drahocenného času a zavítejte do Uměleckoprůmyslového muzea, které sídlí naproti budově Rudolfina, nedaleko od Mánesova mostu. Využijte této jedinečné příležitosti, neboť právě zde v našem hlavním městě putovní výstava v polovině června svou pouť zakončí.
Domečky byly poprvé vystavovány ve Washingtonu D.C. a poté se přesunuly do finského Turku.  Součástí pražské expozice je i speciální výukový program pro děti i dospělé a celkem tři prohlídky s odborným výkladem ve dnech 6. 3., 24. 4. a 29. 5., každá z nich začíná vždy v 17 hodin.

Číst dále